krbová-kamna

Kominické produkty

Automatická regulace hoření pro krby a kamna

Automatická regulace hoření zajišťuje optimální průběh hoření v topeništi krbu nebo kamen. Zařízení reguluje přívod vzduchu do topeniště v závislosti na teplotě spalin. Tímto se dociluje maximální využití energie z paliva a současně neuniká přebytečná energie do komínu.

Automatická regulace hoření pro krby a kamna
  • prodlužuje proces hoření a interval přikládání
  • snižuje spotřebu paliva až o 30%
  • zabraňuje přetopení topného systému
  • zvyšuje účinnost hoření a topného systému
  • zlepšuje tepelnou pohodu
  • zvyšuje bezpečnost topení
  • prodlužuje životnost topného systému
  • ovládá další externí komponenty (dle typu regulace)
  • signalizuje potřebu dalšího přiložení paliva
  • informuje o činnosti topného systému (dle typu regulace)
Timpex
Frézování komínů

Timpex

Přehled produktových řad

Srovnání neregulované a regulované křivky hoření

Srovnání neregulované a regulované křivky hoření

Automatická regulace hoření Timpex je řízena mikroprocesorovou řídící jednotkou, která porovnává aktuální stav hoření s programem „Optimalizace procesu hoření“ a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do topeniště pomocí elektronicky ovládané klapky EPV a to až ve 20 krocích během jednoho hoření.

Automatickou regulaci hoření lze instalovat na všechny krbové a kamnové topeniště, které ob- sahují EPV (externí přívod vzduchu) a to většinou v podobě kulaté příruby.

Automatická regulace hoření Timpex 

Záložní zdroj k Automatická regulace hoření

Záložní zdroj Tim Z3

Záložní zdroj Tim Z3 slouží k napájení důležitých elektronických komponent zajišťujících vytápění rodinného domu. Obsahuje výstupní zásuvku pro 23O V/AC. Součástí záložního zdroje je i baterie s kapacitou 40 Ah.

Záložní zdroj naskočí ihned po výpadku elektrického proudu. Při výpadku napájení 230V a následného přechodu do bateriového režimu nedochází u regulace hoření TIMPEX k restartu!

Záložní zdroj TIM Z3 s baterií