rekonstrukce-kominu

Bezpečné prostupy

 běžném topení v komíně

čistý komín, klidné spaní

Výsledek nesprávně zaizolovaného stropu

Víte jaké teploty jsou při běžném topení v komíně a jeho okolí? A co se stane, když kolem komína nemůže být dodržena provětrávaná mezera? Jsou všechny používané materiály a řešení opravdu bezpečné?

Výsledek nesprávně zaizolovaného stropu zde na obrázku.

Při plánování komínu ve stavbě je třeba si uvědomit, že pokud komín prochází okolní konstrukcí (např. stropem, střechou nebo také prostup kouřovodu stěnou), tak je s ohledem na bezpečnost nutno řešit tento stavební detail se vší vážností. A to především, pokud se jedná o moderní konstrukci obsahující hořlavé materiály a zároveň je s ohledem na nízkoenergetický nebo pasivní standard budovy vyžadována parotěsnost celé konstrukce.

Vliv tloušťky stropu na kumulaci tepla ve stropě

Vliv tloušťky stropu na kumulaci tepla ve stropě

Na většině staveb se tyto stavební detaily stále řeší buďto komplikovaně nebo ne zcela ideálně. Proto jsme vyvinuli unikátní produktovou řadu CIKO STOPER, která umožňuje jednoduché řešení těchto stavebních detailů pro zabudování komínu do stavby. Jedná se o ucelený sortiment prostupů, parotěsných prostupů, dílů pro napojení parozábrany na komín a také komponentů pro přerušení tepelných mostů v rámci komínového tělesa. Všechny tyto prvky je možno dodávat rovněž v atypických rozměrech.

Typická místa s nutností řešit bezpečnost stavebních detailů (vlevo pro nerezové , vpravo pro zděné komíny)

Typická místa s nutností řešit bezpečnost stavebních detailů ( vlevo pro nerezové , vpravo pro zděné komíny ) :

Podmínky pro bezpečné použití prostupů CIKO STOPER vychází z Osvědčení o vlastnostech č. 030-057001 vydaného TZUS Praha. Tato produktová řada je chráněna užitným vzorem č. 23039 zapsaným u Úřadu průmyslového vlastnictví.

 

Komplexní řešení stavebních detailů pro bezpečné zabudování komína a možnost zlepšení energetické bilance budovy:

Parotěsné prostupy

Parotěsné prostupy

pro cihelné i nerezové komíny

NOVINKA – zkosený prostup

Napojení parozábrany

Napojení parozábrany

pro cihelné i nerezové komíny

Prostup kouřovodu

Prostup kouřovodu

pro jednovrstvé kouřovody

Přerušení tepelných mostů

Přerušení tepelných mostů

pro založení a hlavu cihelného komína.

Těsnění střešních prostupů pro nerezové komíny

Specifickým komponentem, který nepatří do řady CIKO STOPER, je těsnící manžeta HOTSchott. Manžeta je určená pro těsnění střešních prostupů a má odolnost vůči teplotám do 250°C povrchové teploty komínového pláště.

Vysoce elastická manžeta (EPDM) je opatřena samolepícím límcem a vyrábí se pro průměry pláště komína 160 – 250mm. Používá se pro stropní a střešní prostupy jako parotěsná zábrana a izolační fólie především při Blower-Door testu.

Obdobné těsnění je možno dodat i ke zděnému komínu, pro který se používají elastomerové pásy doplněné o těsnící rohy.