kominicke-sluzby

Revize a posudky

spalinových cest

čistý komín, klidné spaní

Součástí našich služeb je i periodická údržba kotelen a to od kotelen domovních až po velké, zajičťující vytápění velkých objektů a center dle ČSN 734201:2008. Vystavujeme i předběžné posouzení na celé komínové trasy jako podklad pro stavební povolení.

Rovněž zajišťujeme výchozí revizní zprávy při vyhotovení nové spalinové cesty nebo při připojování či výměně spotřebiče, je nutné tuto zprávu vystavit dle ČSN 734201:2008.

Revize a posudky spalinových cest
k

Revize a posudky spalinových cest

Měření emisí dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění

Technická poradenství v oboru