kominicke-sluzby

Komínové konstrukce

Služby

specializujeme na řešení veškeré problematiky

čistý komín, klidné spaní

Naše Služby

V naší oblasti se specializujeme na řešení veškeré problematiky od návrhů technických řešení po realizaci komínových konstrukcí, jejich inovací a oprav a především zabezpečení správného chodu komínů. Věnujeme se stavbě nových komínůrekonstrukci komínů, výstavbě tahových ventilátorů a

renovacím průmyslových komínových konstrukcí, projektům rodinných a bytových domůrekreačních objektůchat a chalup.

Provádíme odborné prohlídky, zpracováváme revize a posudky spalinových cest, zajišťujeme čištění komínůkouřovodůkrbůkachlových kamen, měříme malé zdroje znečišťování a jejich účinnost spalovacích zdrojů dle vyhlášky plynoucí ze zákona č. 86/2002 S.b o ochraně ovzduší. Nabízíme technická poradenství v oboru.

naše služby
Sluzby3_Rekonstrukce komínů
Sluzby2_Stavba nových komínů
Sluzby1_Tahové ventilátory
Sluzby0_Revize spalinových cest
Sluzby5_Technická-poradenství-v-oboru

Všechno, co potřebujete vědět o čištění a kontrole komína

Rodinné a menší bytové domy

(kotle, kamna či ohřívače vody s výkonem do 50 kW)

Uhlí, koks, dřevo, biomasa

Čištění komína – dvakrát ročně u kotlů či kamen s provozem do šesti měsíců v roce (obvykle na vytápění), třikrát ročně u kotlů s celoročním provozem (obvykle na vytápění a zároveň i na ohřev vody), lze dělat svépomocí
Výběr sazí a dehtu z dolní části komína – jednou ročně, lze dělat svépomocí
Kontrola komína – jednou ročně

Lehký topný olej

Čištění – třikrát ročně
Výběr usazenin z dolní části komína a kontrola – jednou ročně

Plyn

Čištění, výběr usazenin z dolní části komína a kontrola – jednou ročně
Kdo se o to stará – majitel domu

Chaty a chalupy

Čištění a výběr usazenin z dolní části komína – u všech paliv nejméně jednou ročně, u dřeva či uhlí lze čistit svépomocí Kontrola komína – u všech paliv nejméně jednou ročně Kdo se o to stará – majitel chaty

Větší bytové domy

(kotle s výkonem nad 50 kW)

Uhlí, koks, dřevo, biomasa

Kontrola a čištění, výběr sazí a dehtu z dolní části komína, čištění kotle – dvakrát ročně

Plyn

Kontrola a čištění, výběr usazenin z dolní části komína – jednou ročně
Čištění kotlů a ohřívačů vody – podle návodu výrobce

Lehký topný olej

Kontrola a čištění, výběr usazenin z dolní části komína – jednou ročně
Čištění kotle – nejméně podle návodu výrobce
Kdo se o to stará – najatá správní firma nebo pověřená osoba z bytového družstva či společenství vlastníků bytů, případně majitel domu

Zdroj: nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., pravidla platná od 1. ledna 2011