rekonstrukce-kominu

Kominické služby

Rekonstrukce komínů

Opravě či rekonstrukce komína by mělo předcházet jeho celkové posouzení a prohlídka. David Berka má k dispozici kromě zrcátek i komínové kamery. A jaké máme možnosti? Rekonstruovat komín můžeme vložkováním nebo frézováním, další možností je stavba komína nového.

U starých komínů mohou spaliny unikat skrz jeho plášť, pak je nutné opatřit komín vložkou. Pro některé typy nízkoteplotních a kondenzačních plynových kotlů se mohou použít i vložky z plastu, dále existují vložky hliníkové, keramické a nafukovací, které po vytvrzení přilnou ke stěnám komína.

Rekonstrukce komínů
Frézování komínů

Rekonstrukce komínů

Frézování komínů

je vhodné řešení při renovaci a úpravě úzkých a nedostatečně průduchových komínů. Frézováním dosáhneme většího průměru komínu pro zvýšení tahu, pro připojení výkonnějšího spotřebiče či vyvložkování netěsných komínů na stávající průměr. Velmi šetrnou metodou rotace speciálních řetízků dochází k drcení komínového zdiva na jemný prach. Touto metodou dokážeme úspěšně ošetřit i velmi staré komíny bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel. Za pomoci vysokotlakých průmyslových vysavačů pak chráníme Váš majetek proti zničení prachem.

Rekonstrukce komínů

Vložkování stávajících komínů

Zejména moderní spotřebiče na všechny druhy paliv kladou vysoké nároky na odtah spalin. Tato speciální rekonstrukce zamezuje unikání těchto spalin do bytových prostor, zvyšuje komínový tah. Nejmodernější materiály a používané technologie zároveň zajišťují dokonalou ochranu proti nasákavosti komínů. Vložkování zajišťujeme keramickými, kovovými či plastovými materiály v závislosti na mnoha aspektech, např. odolnost vůči vlhkosti, nasákavost komína, teplota spalin a další.

Vložkování komínů je nutné z mnoha důvodů:
– komínový průduch neodpovídá platným předpisům
– špatný tah komína
– přechod na jiný druh paliva
– pronikání kondenzátu do stěn komínového tělesa
– pokud cítíte zápach v místnostech
– původní vložka neplní svůj účel