krbová-kamna

Kominické produkty

Malá akumulační kamna (KSO)

Myšlenka: Kamna na dřevo, která zabírají jen malý půdorys a přesto poskytují po dlouhé hodiny příjemné sálavé teplo. Přiznáváme, že nápad není nový. Ten už zde byl před staletími. Tato koncepce je nyní stále aktuálnější a to díky novým velmi dobře izolovaným domům, kde příliš vysoký výkon krbů je u těchto staveb vnímám spíše jako obtěžování teplem.

Tato informace se rychle šíří a zákazníci hledají alternativy. Malá akumulační kamna (KSO) – perfektní konstrukce s dvouplášťovým topeništěm a dvouplášťovým tahovým systémem. Vědomě jsme zde nepoužili MAS (akumulační prstence), protože jsme delší dobou prodlevy topných plynů s odtahem nahoru nebo do boku chtěli docílit podstatně vyššího stupně účinnosti. Kromě toho je možné tato malá akumulační kamna kompletně postavit během jednoho pracovního dne. Malá akumulační kamna nabízíme buď bez obestavby nebo s pláštěm z žáruvzdorného betonu nebo s prstenci z dusané hlíny.

 • Dvě různé velikosti topeniště:

  KSO 25 (délka polena 25 cm) a KSO 33 (délka polena 33 cm)

 • Jako akumulační kamna pro individuální obestavbu
 • Možnosti obestavby KSO 25: žáruvzdorný beton nebo prstence z dusané hlíny
 • Možnost obestavby KSO 33: žáruvzdorný beton
 • Provedení: kruhové (r) nebo čtvercové (q)
 • Volitelně je možné vybavit EAS (automatickou regulací hoření)
 • Možnosti keramických kachlů od různých výrobců (např. Kaufmann-Keramik, Krona, MK Profi).

Možnost obestavby dusanou hlínou je jedinečná
Tyto 70 mm silné a 90 – 100 kg těžké prstencovité kruhy jsou na zakázku lisovány z přírodní hlíny.
Po fázi vysušení se mohou osazovat na staveništi.
Výsledkem je přirozený povrch a struktura.

Kompaktnější a všestrannější nenajdete

Mala akumulacni kamna (KSO)_Image_003

Mala akumulacni kamna (KSO)_Image_004
Malá akumulační kamna se nabízí jako topeniště se zabudovanými tahy. Topeniště jsou pro délku polen 25 a 33 cm. Obsah náplně 2 – 5 kg dřeva.

Velkou vzhledovou rozmanitost pro KSO poskytují keramické kachle.

Výrobci keramických kachlů používají malá akumulační kamna BRUNNER pro své obestavby kamen jako např. Kaufmann Keramik, Krona, MK Profi.

Dodávky keramiky přímo přes výrobce.

Mala akumulacni kamna (KSO)_Image_005

KSO

Chování KSO při odevzdávání tepla

Povrchová teplota (°C)

 1. Množství dávky: 3,5 kg bukového dřeva (60 minut)

 2. Množství dávky: 2,5 kg bukového dřeva (60 minut)

kamna BRUNNER

KSO 25, KSO 33

Malá akumulační kamna BRUNNER jsou kamny se sálavým teplem v dvouplášťovém provedení. Nad topeništěm akumulačních kamen se nachází tahový systém ( s odtahem spalin nahoru nebo do boku). Těžká konstrukce s akumulační hmotou je ve váhách 381 nebo 480 kg. KSO 25 r s pláštěm z žáruvzdorného betonu má u plochy 3,8 m2 a při střední teplotě 45°C sálavý výkon asi 900 – 1000 W. Předávání tepla probíhá po dobu 12 – 16 hodin (viz obr. 1). Ve fázi roztápění a během hoření předávají dvojité prosklené dveře asi 1000 W potřebný tepelný výkon.

Se svým mírným topným výkonem asi 1000 W jsou KSO vhodná pro používání v novostavbách. U aktuální stavební technologie se specifickou tepelnou zátěží asi 30W/m2 potřebuje prostor o 40m2 v případě např. venkovní teploty -15°C pouze asi 1200W. Tato potřeba se sníží na polovinu, pokud je venkovní teplota 0°C.

Mala akumulacni kamna (KSO)_Image_007Zůstává ale přání pořídit si topení na dřevo pro novostavbu nebo pasivní dům.

Co tedy nabídnout?

Oheň v krbu nebo krbová kamna vedou v provozu nevyhnutelně k sauna-efektu!

Řešení BRUNNER: KSO – masivní malá akumulační kamna v těžkém provedení se středním topným zatížením asi 900 – 1000 W, ve kterých se každý den během studeného období zatopí jednou nebo dvakrát.

Pokud se KSO 25 postaví s pláštěm z dusané hlíny, potom prostřednictvím tahového systému dochází k odevzdávání tepla po časové prodlevě asi 2 hodin, poté se ale prodlouží odevzdávání tepla až na časový interval 20 hodin. Na termografickém snímku se dají různé teploty povrchu u obou variant provedení v prvních sedmi hodinách dobře rozpoznat.

Obrázek 1: Povrchové teploty (křivka 2) při provedení pláště KSO z žáruvzdorného betonu a dusané hlíny.

čas po zatopení plášť provedení zatopení beton plášť provedení dusaná hlína
Mala akumulacni kamna (KSO)_Image_006

Termografický snímek KSO 25r s pláštěm z žáruvzdorného betonu a z dusané hlíny

Malá akumulační kamna (KSO) BRUNNER

kso-25r-kleinspeicherofen-brunner

KSO 25Q

LIST S ÚDAJI

kso-25r-kleinspeicherofen-brunner

KSO 25R

LIST S ÚDAJI

kso-25r-kleinspeicherofen-brunner

KSO 33Q

LIST S ÚDAJI

kso-25r-kleinspeicherofen-brunner

KSO 33R

LIST S ÚDAJI