Aktualizace produktů Automatická regulace hoření pro krby a kamna Timpex

5. Čvn 2021 | Produkty

Automatická regulace hoření zajišťuje optimální průběh hoření v topeništi krbu nebo kamen. Zařízení reguluje přívod vzduchu do topeniště v závislosti na teplotě spalin. Tímto se dociluje maximální využití energie z paliva a současně neuniká přebytečná energie do komínu.

 

Bez automatické regulace hoření

Výrobci krbů a kamen doporučují během hoření ručně ovládat regulační klapkou množství vzduchu do topeniště – při zatápění plně otevřít, během hoření klapku postupně uzavírat a při dosažení žárového procesu klapku uzavřít. Problém tohoto návodu je evidentní – ne vždy je uživatel u topeniště v době, kdy je potřeba posunout klapkou.

S regulací hoření

Automatická regulace hoření plně přebírá požadavek a doporučení výrobců topenišť. Software regulace vyhodnocuje průběh hoření a přesně v optimální době dochází k regulaci množství vzduchu do topeniště. Tento proces zajišťuje nejen ekologický, ale i ekonomický provoz. Oheň déle hoří, je docílena vyšší účinnost hoření a vytápění a navíc přebytečná žárová energie neodchází do exteriéru.