Novinka Vzduchospalinový systém SET-ETN-SC

14. Srp 2019 | Komínový systém, Produkty

Odvod spalin svislým kouřovodem s funkcí komína

ODVOD SPALIN S PŘÍVODEM SPALOVACÍHO VZDUCHU DVĚ FUNKCE V JEDINÉM SYSTÉMU

Zamýšlené použití a vlastnosti

Komínový systém Jeremias SET-ETN-SC je pokročilým a moderním řešením s vysokou účinností. Byl navržen pro moderní topná zařízení spalující dřevo, kde jsou spaliny odváděny mimo budovu. Odvod spalin a přívod vzduchu je zajištěn přes koaxiální potrubí. Tento typ řešení zároveň zvyšuje energetickou účinnost systému. čerstvý studený vzduch z vně budovy je ohříván stěnami vnitřního kouřovodu, jež odvádí teplé spaliny. Zahřívání a vysoušení vzduchu má vliv na optimalizaci procesu spalování a zvyšování účinnosti topného systému. Systém Jeremias SET-ETN-SC zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti a úspory energie díky kompaktní třívrstvé konstrukci, která umožňuje současné odsávání spalin a přívod spalovacího vzduchu.

Komfort a bezpečnost

Vzduchospalinový systém SET-ETN-SC

Vzduchospalinový systém Jeremias SET-ETN-SC byl úspěšně testován, funguje na principu současného odsávání spalin do volného prostředí a zásobování zvenčí protiproudem čerstvého vzduchu. Tento typ systému umožňuje dosáhnout nízké teploty vnějších stěn, což přispívá k udržení vysoké tepelné bezpečnosti systému. Komín SET-ETN-SC má platnou certifikaci CE, která zaručuje správné fungování systému a bezpečnost uživatele. Kromě bezpečného odvodu spalin toto řešení rovněž zaručuje vysoký tepelný komfort a menší požadavky na stavební připravenost s ohledem na nepotřebnost dalšího potrubí, které přivádí čerstvý vzduch do místnosti, kde je krb instalován.

Vzduchový systém Jeremias SET-ETN-SC je vyroben jako soustředný komín. Má izolované spalinové vedení umístěné koaxiálně ve vne1s1m ocelovém pouzdru tvořícím vzduchovod, který přivádí vzduch do ohniště krbu komínem. Spalinové vedení je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, je tepelně izolováno minerální vlnou tloušťky 25 mm s přídavným vnějším ochranným ocelovým povlakem. Fungování systému je založeno na podtlakovém proudění teplých spalin uvnitř spalinového vedení v protiproudu s přívodem vzduchu do spalovací komory krbu. Vzduch je ohříván během jeho transportu do topného zanzení skrz kouřovod, což výrazně zvyšuje energetickou účinnost a přispívá ke zlepšení procesus palování. Bezpečný odvod spalin do ovzduší a přívod čerstvého vzduchu pro spalování se provádí prostřednictvím jediného systému, který je navržen tak, aby pracoval i za nepříznivých atmosférických podmínek.

Čtyřvrstvá konstrukce umožňuje dosáhnout nízké teploty vnější stěny a zajišťuje tepelnou bezpečnost systému. Důležitým výsledkem je dále také ochrana uživatelů před popáleninami při dotyku s povrchem komína.

Srovnání neregulované a regulované křivky hoření

Těsná konstrukce systému a zásuvný spoj prvků jištěný stahovací sponou umožňují snadnou a stabilní instalaci komína. Teleskopická část vzduchového vedení za spotřebičem zaručuje správné napojení vzduchospalinového systému na hrdlo spotřebiče pro přiváděný vzduch.

Srovnání neregulované a regulované křivky hoření

SET-ETN-SC je celý nalakován černou matnou barvou, nicméně je možnost vyrobit vnější povrch na základě individuálního požadavku zákazníka. Systém obsahuje všechny prvky, nezbytné pro stavbu komína.

Srovnání neregulované a regulované křivky hoření